สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6602' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16865,12352,12361,17225,12608,16871,3185,17222,12617,8806,15001,7822,17952,14991,17936,4171,11334,4166 Array ( [0] => 16865 [1] => 12352 [2] => 12361 [3] => 17225 [4] => 12608 [5] => 16871 [6] => 3185 [7] => 17222 [8] => 12617 [9] => 8806 [10] => 15001 [11] => 7822 [12] => 17952 [13] => 14991 [14] => 17936 [15] => 4171 [16] => 11334 [17] => 4166 )