สินค้าหมด

5,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6584' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1532,3827,24757,5266,5225,24613,5604,3522,22136,10711,12470,23294,21706,23787,1457,22503,6331,5486 Array ( [0] => 1532 [1] => 3827 [2] => 24757 [3] => 5266 [4] => 5225 [5] => 24613 [6] => 5604 [7] => 3522 [8] => 22136 [9] => 10711 [10] => 12470 [11] => 23294 [12] => 21706 [13] => 23787 [14] => 1457 [15] => 22503 [16] => 6331 [17] => 5486 )