สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13105,6575,5178,5801,21665,4275,20795,493,9936,12978,18912,22758,22563,3145,21912,7772,23462,14605 Array ( [0] => 13105 [1] => 6575 [2] => 5178 [3] => 5801 [4] => 21665 [5] => 4275 [6] => 20795 [7] => 493 [8] => 9936 [9] => 12978 [10] => 18912 [11] => 22758 [12] => 22563 [13] => 3145 [14] => 21912 [15] => 7772 [16] => 23462 [17] => 14605 )