สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6580' and ( pcharacter='70' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2231,2227,5769,2228,2229,2226,2233,2230 Array ( [0] => 2231 [1] => 2227 [2] => 5769 [3] => 2228 [4] => 2229 [5] => 2226 [6] => 2233 [7] => 2230 )