สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24497,2609,21183,3628,5260,14641,2759,22038,22190,23763,2022,5225,19459,24138,2990,25044,20177,14725 Array ( [0] => 24497 [1] => 2609 [2] => 21183 [3] => 3628 [4] => 5260 [5] => 14641 [6] => 2759 [7] => 22038 [8] => 22190 [9] => 23763 [10] => 2022 [11] => 5225 [12] => 19459 [13] => 24138 [14] => 2990 [15] => 25044 [16] => 20177 [17] => 14725 )