สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11229,4161,22599,2028,15766,24496,2888,6573,21243,14550,24277,23594,5673,22942,5404,18124,1453,3637 Array ( [0] => 11229 [1] => 4161 [2] => 22599 [3] => 2028 [4] => 15766 [5] => 24496 [6] => 2888 [7] => 6573 [8] => 21243 [9] => 14550 [10] => 24277 [11] => 23594 [12] => 5673 [13] => 22942 [14] => 5404 [15] => 18124 [16] => 1453 [17] => 3637 )