สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23852,3864,1473,2254,15172,22233,24282,10717,1309,6067,22065,4959,1580,16326,10854,5243,10977,22496 Array ( [0] => 23852 [1] => 3864 [2] => 1473 [3] => 2254 [4] => 15172 [5] => 22233 [6] => 24282 [7] => 10717 [8] => 1309 [9] => 6067 [10] => 22065 [11] => 4959 [12] => 1580 [13] => 16326 [14] => 10854 [15] => 5243 [16] => 10977 [17] => 22496 )