สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,486,5220,3992,12487,1486,6660,9976,8403,4733,12985,2733,5183,7745,4847,3530,22881,22833,6251 Array ( [0] => 486 [1] => 5220 [2] => 3992 [3] => 12487 [4] => 1486 [5] => 6660 [6] => 9976 [7] => 8403 [8] => 4733 [9] => 12985 [10] => 2733 [11] => 5183 [12] => 7745 [13] => 4847 [14] => 3530 [15] => 22881 [16] => 22833 [17] => 6251 )