สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14740,1517,14790,2189,23552,2822,2739,5330,10759,1572,702,20549,15957,21340,24329,20789,8933,23339 Array ( [0] => 14740 [1] => 1517 [2] => 14790 [3] => 2189 [4] => 23552 [5] => 2822 [6] => 2739 [7] => 5330 [8] => 10759 [9] => 1572 [10] => 702 [11] => 20549 [12] => 15957 [13] => 21340 [14] => 24329 [15] => 20789 [16] => 8933 [17] => 23339 )