สินค้าหมด

4,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6575' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19746,5640,10957,24316,19699,23628,21165,9813,5687,10714,3529,17182,2739,4844,1572,4981,24678,13735 Array ( [0] => 19746 [1] => 5640 [2] => 10957 [3] => 24316 [4] => 19699 [5] => 23628 [6] => 21165 [7] => 9813 [8] => 5687 [9] => 10714 [10] => 3529 [11] => 17182 [12] => 2739 [13] => 4844 [14] => 1572 [15] => 4981 [16] => 24678 [17] => 13735 )