สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7596,7613,7622,6029,7598,7564,11859,6041,7592,24801,446,7563,7574,7583,6038,6025,6042,6046 Array ( [0] => 7596 [1] => 7613 [2] => 7622 [3] => 6029 [4] => 7598 [5] => 7564 [6] => 11859 [7] => 6041 [8] => 7592 [9] => 24801 [10] => 446 [11] => 7563 [12] => 7574 [13] => 7583 [14] => 6038 [15] => 6025 [16] => 6042 [17] => 6046 )