สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7624,24801,10990,7614,6027,7600,447,7616,6038,7620,6044,6032,6045,7623,6026,6034,7613,7583 Array ( [0] => 7624 [1] => 24801 [2] => 10990 [3] => 7614 [4] => 6027 [5] => 7600 [6] => 447 [7] => 7616 [8] => 6038 [9] => 7620 [10] => 6044 [11] => 6032 [12] => 6045 [13] => 7623 [14] => 6026 [15] => 6034 [16] => 7613 [17] => 7583 )