สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6024,7587,7567,7610,7614,7603,6041,6039,7624,7594,7581,7605,447,7582,7619,7596,6265,13651 Array ( [0] => 6024 [1] => 7587 [2] => 7567 [3] => 7610 [4] => 7614 [5] => 7603 [6] => 6041 [7] => 6039 [8] => 7624 [9] => 7594 [10] => 7581 [11] => 7605 [12] => 447 [13] => 7582 [14] => 7619 [15] => 7596 [16] => 6265 [17] => 13651 )