สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6034,7579,7592,6035,6039,6019,23694,6032,6023,7608,10990,7585,7622,7582,7612,7581,6029,7619 Array ( [0] => 6034 [1] => 7579 [2] => 7592 [3] => 6035 [4] => 6039 [5] => 6019 [6] => 23694 [7] => 6032 [8] => 6023 [9] => 7608 [10] => 10990 [11] => 7585 [12] => 7622 [13] => 7582 [14] => 7612 [15] => 7581 [16] => 6029 [17] => 7619 )