สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,447,13651,6022,444,7615,7620,6034,7567,6023,7600,6042,7617,7578,446,6045,7601,16800,604 Array ( [0] => 447 [1] => 13651 [2] => 6022 [3] => 444 [4] => 7615 [5] => 7620 [6] => 6034 [7] => 7567 [8] => 6023 [9] => 7600 [10] => 6042 [11] => 7617 [12] => 7578 [13] => 446 [14] => 6045 [15] => 7601 [16] => 16800 [17] => 604 )