สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6021,7577,7593,6035,7619,7620,6034,6022,7582,7563,7574,5771,7602,7581,604,6044,7583,11861 Array ( [0] => 6021 [1] => 7577 [2] => 7593 [3] => 6035 [4] => 7619 [5] => 7620 [6] => 6034 [7] => 6022 [8] => 7582 [9] => 7563 [10] => 7574 [11] => 5771 [12] => 7602 [13] => 7581 [14] => 604 [15] => 6044 [16] => 7583 [17] => 11861 )