สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7585,6265,7612,7573,7566,7624,7596,7620,6037,7578,6031,7586,7601,445,6046,16800,7575,7793 Array ( [0] => 7585 [1] => 6265 [2] => 7612 [3] => 7573 [4] => 7566 [5] => 7624 [6] => 7596 [7] => 7620 [8] => 6037 [9] => 7578 [10] => 6031 [11] => 7586 [12] => 7601 [13] => 445 [14] => 6046 [15] => 16800 [16] => 7575 [17] => 7793 )