สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6031,6265,7625,7585,446,7581,7601,7587,7620,7582,7595,6022,7618,7613,6041,5771,16800,7611 Array ( [0] => 6031 [1] => 6265 [2] => 7625 [3] => 7585 [4] => 446 [5] => 7581 [6] => 7601 [7] => 7587 [8] => 7620 [9] => 7582 [10] => 7595 [11] => 6022 [12] => 7618 [13] => 7613 [14] => 6041 [15] => 5771 [16] => 16800 [17] => 7611 )