สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6574' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7601,446,11274,7602,6044,7605,7625,7616,6034,443,7564,6242,7612,11861,445,7615,7575,7607 Array ( [0] => 7601 [1] => 446 [2] => 11274 [3] => 7602 [4] => 6044 [5] => 7605 [6] => 7625 [7] => 7616 [8] => 6034 [9] => 443 [10] => 7564 [11] => 6242 [12] => 7612 [13] => 11861 [14] => 445 [15] => 7615 [16] => 7575 [17] => 7607 )