สินค้าเหลือน้อย

3,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6573' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1543,6796,20792,6503,22630,16306,3382,24785,15791,21471,10884,23763,21973,21615,21666,14136,23769,10852 Array ( [0] => 1543 [1] => 6796 [2] => 20792 [3] => 6503 [4] => 22630 [5] => 16306 [6] => 3382 [7] => 24785 [8] => 15791 [9] => 21471 [10] => 10884 [11] => 23763 [12] => 21973 [13] => 21615 [14] => 21666 [15] => 14136 [16] => 23769 [17] => 10852 )