สินค้าเหลือน้อย

4,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6572' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21700,4690,8284,6267,8570,1493,22304,16118,9296,15568,7743,10137,19757,8853,9946,22427,6475,20791 Array ( [0] => 21700 [1] => 4690 [2] => 8284 [3] => 6267 [4] => 8570 [5] => 1493 [6] => 22304 [7] => 16118 [8] => 9296 [9] => 15568 [10] => 7743 [11] => 10137 [12] => 19757 [13] => 8853 [14] => 9946 [15] => 22427 [16] => 6475 [17] => 20791 )