สินค้าหมด

4,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6571' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22465,9778,6900,20938,2825,8363,12462,10047,1480,21335,19331,22500,23419,6576,23565,24218,10826,3039 Array ( [0] => 22465 [1] => 9778 [2] => 6900 [3] => 20938 [4] => 2825 [5] => 8363 [6] => 12462 [7] => 10047 [8] => 1480 [9] => 21335 [10] => 19331 [11] => 22500 [12] => 23419 [13] => 6576 [14] => 23565 [15] => 24218 [16] => 10826 [17] => 3039 )