สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6569' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2021,22045,2702,18466,20991,6275,10024,4692,20261,13724,10788,10740,10160,17416,21919,5251,21659,20937 Array ( [0] => 2021 [1] => 22045 [2] => 2702 [3] => 18466 [4] => 20991 [5] => 6275 [6] => 10024 [7] => 4692 [8] => 20261 [9] => 13724 [10] => 10788 [11] => 10740 [12] => 10160 [13] => 17416 [14] => 21919 [15] => 5251 [16] => 21659 [17] => 20937 )