มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6568' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10059,14735,13398,5852,15839,7840,15885,13395,4835,18927,10474,16597,18925,19426,9984,19475,18351,13393 Array ( [0] => 10059 [1] => 14735 [2] => 13398 [3] => 5852 [4] => 15839 [5] => 7840 [6] => 15885 [7] => 13395 [8] => 4835 [9] => 18927 [10] => 10474 [11] => 16597 [12] => 18925 [13] => 19426 [14] => 9984 [15] => 19475 [16] => 18351 [17] => 13393 )