มีสินค้า

2,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6568' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23038,13400,13389,21854,13382,19431,4762,22398,10971,8298,7841,14764,15699,19837,23015,13390,4197,9671 Array ( [0] => 23038 [1] => 13400 [2] => 13389 [3] => 21854 [4] => 13382 [5] => 19431 [6] => 4762 [7] => 22398 [8] => 10971 [9] => 8298 [10] => 7841 [11] => 14764 [12] => 15699 [13] => 19837 [14] => 23015 [15] => 13390 [16] => 4197 [17] => 9671 )