สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6567' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22546,13399,11453,5871,6835,23040,14720,13404,14170,5872,22639,14733,19412,14962,5210,14736,10756,6951 Array ( [0] => 22546 [1] => 13399 [2] => 11453 [3] => 5871 [4] => 6835 [5] => 23040 [6] => 14720 [7] => 13404 [8] => 14170 [9] => 5872 [10] => 22639 [11] => 14733 [12] => 19412 [13] => 14962 [14] => 5210 [15] => 14736 [16] => 10756 [17] => 6951 )