สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6567' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19411,10971,21151,10078,16438,14170,11722,19428,11721,8832,7840,16164,14729,12941,19420,13408,13389,22491 Array ( [0] => 19411 [1] => 10971 [2] => 21151 [3] => 10078 [4] => 16438 [5] => 14170 [6] => 11722 [7] => 19428 [8] => 11721 [9] => 8832 [10] => 7840 [11] => 16164 [12] => 14729 [13] => 12941 [14] => 19420 [15] => 13408 [16] => 13389 [17] => 22491 )