สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6522' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5720,9323,4752,4191,4883,8788,6524,7212,24545,6530,4192,2257,510,20151,8789,3946,17098,9324 Array ( [0] => 5720 [1] => 9323 [2] => 4752 [3] => 4191 [4] => 4883 [5] => 8788 [6] => 6524 [7] => 7212 [8] => 24545 [9] => 6530 [10] => 4192 [11] => 2257 [12] => 510 [13] => 20151 [14] => 8789 [15] => 3946 [16] => 17098 [17] => 9324 )