สินค้าหมด

3,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6521' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23062,4191,17097,9324,21722,21721,4192,6902,8483,8788,9323,6527,17098,8789,510,20151,4752,6523 Array ( [0] => 23062 [1] => 4191 [2] => 17097 [3] => 9324 [4] => 21722 [5] => 21721 [6] => 4192 [7] => 6902 [8] => 8483 [9] => 8788 [10] => 9323 [11] => 6527 [12] => 17098 [13] => 8789 [14] => 510 [15] => 20151 [16] => 4752 [17] => 6523 )