สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6519' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3650,6744,9379,20789,25220,25084,23939,24496,19746,23167,22819,21530,24218,479,18658,24682,10885,22162 Array ( [0] => 3650 [1] => 6744 [2] => 9379 [3] => 20789 [4] => 25220 [5] => 25084 [6] => 23939 [7] => 24496 [8] => 19746 [9] => 23167 [10] => 22819 [11] => 21530 [12] => 24218 [13] => 479 [14] => 18658 [15] => 24682 [16] => 10885 [17] => 22162 )