สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6516' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5177,20584,10726,24750,5141,14606,6546,24618,24903,22626,10705,13188,5403,10146,23846,23887,7125,7342 Array ( [0] => 5177 [1] => 20584 [2] => 10726 [3] => 24750 [4] => 5141 [5] => 14606 [6] => 6546 [7] => 24618 [8] => 24903 [9] => 22626 [10] => 10705 [11] => 13188 [12] => 5403 [13] => 10146 [14] => 23846 [15] => 23887 [16] => 7125 [17] => 7342 )