สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6506' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9251,20200,3199,23499,3277,10442,18492,23425,23380,18255,5675,11211,5619,10761,21242,3942,23290,13105 Array ( [0] => 9251 [1] => 20200 [2] => 3199 [3] => 23499 [4] => 3277 [5] => 10442 [6] => 18492 [7] => 23425 [8] => 23380 [9] => 18255 [10] => 5675 [11] => 11211 [12] => 5619 [13] => 10761 [14] => 21242 [15] => 3942 [16] => 23290 [17] => 13105 )