สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6506' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1590,10446,21266,3881,23763,6833,11261,14670,4972,5661,7777,20351,10289,10788,14562,482,18945,19528 Array ( [0] => 1590 [1] => 10446 [2] => 21266 [3] => 3881 [4] => 23763 [5] => 6833 [6] => 11261 [7] => 14670 [8] => 4972 [9] => 5661 [10] => 7777 [11] => 20351 [12] => 10289 [13] => 10788 [14] => 14562 [15] => 482 [16] => 18945 [17] => 19528 )