สินค้าเหลือน้อย

1,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6469' and ( pcharacter='66' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,831,11919,828,832,7975,7974,7970,829,7977,827,7978,7281,7541,6997,7780,7969,826,7966 Array ( [0] => 831 [1] => 11919 [2] => 828 [3] => 832 [4] => 7975 [5] => 7974 [6] => 7970 [7] => 829 [8] => 7977 [9] => 827 [10] => 7978 [11] => 7281 [12] => 7541 [13] => 6997 [14] => 7780 [15] => 7969 [16] => 826 [17] => 7966 )