สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6469' and ( pcharacter='66' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7975,7541,832,22219,7978,7970,828,826,831,7966,827,6997,7969,11919,7977,22220,7974,7971 Array ( [0] => 7975 [1] => 7541 [2] => 832 [3] => 22219 [4] => 7978 [5] => 7970 [6] => 828 [7] => 826 [8] => 831 [9] => 7966 [10] => 827 [11] => 6997 [12] => 7969 [13] => 11919 [14] => 7977 [15] => 22220 [16] => 7974 [17] => 7971 )