สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6461' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9174,9190,1310,2463,9200,9170,9176,9259,9216,2461,16093,9173,2459,9180,2456,14123,2460,2455 Array ( [0] => 9174 [1] => 9190 [2] => 1310 [3] => 2463 [4] => 9200 [5] => 9170 [6] => 9176 [7] => 9259 [8] => 9216 [9] => 2461 [10] => 16093 [11] => 9173 [12] => 2459 [13] => 9180 [14] => 2456 [15] => 14123 [16] => 2460 [17] => 2455 )