สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6461' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9297,1310,2456,1505,9301,5652,2458,9303,9176,9232,9207,1510,14123,2462,1506,9259,2461,9368 Array ( [0] => 9297 [1] => 1310 [2] => 2456 [3] => 1505 [4] => 9301 [5] => 5652 [6] => 2458 [7] => 9303 [8] => 9176 [9] => 9232 [10] => 9207 [11] => 1510 [12] => 14123 [13] => 2462 [14] => 1506 [15] => 9259 [16] => 2461 [17] => 9368 )