สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6461' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9295,9200,5652,9297,16093,9190,2462,14123,9178,9301,1501,6191,9368,2463,9173,9294,9174,2457 Array ( [0] => 9295 [1] => 9200 [2] => 5652 [3] => 9297 [4] => 16093 [5] => 9190 [6] => 2462 [7] => 14123 [8] => 9178 [9] => 9301 [10] => 1501 [11] => 6191 [12] => 9368 [13] => 2463 [14] => 9173 [15] => 9294 [16] => 9174 [17] => 2457 )