สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6457' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22053,16503,3507,4886,22041,19994,5250,22930,11495,5707,8560,6471,6614,19051,8792,20125,23551,14347 Array ( [0] => 22053 [1] => 16503 [2] => 3507 [3] => 4886 [4] => 22041 [5] => 19994 [6] => 5250 [7] => 22930 [8] => 11495 [9] => 5707 [10] => 8560 [11] => 6471 [12] => 6614 [13] => 19051 [14] => 8792 [15] => 20125 [16] => 23551 [17] => 14347 )