สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2822,22071,13671,2744,4235,15766,16713,20119,14314,23339,11042,6686,21243,3438,13037,22783,12486,6271 Array ( [0] => 2822 [1] => 22071 [2] => 13671 [3] => 2744 [4] => 4235 [5] => 15766 [6] => 16713 [7] => 20119 [8] => 14314 [9] => 23339 [10] => 11042 [11] => 6686 [12] => 21243 [13] => 3438 [14] => 13037 [15] => 22783 [16] => 12486 [17] => 6271 )