สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11169,9185,10851,3147,7482,6228,6199,20932,24328,9145,15581,5445,2697,2087,22496,5638,8286,21335 Array ( [0] => 11169 [1] => 9185 [2] => 10851 [3] => 3147 [4] => 7482 [5] => 6228 [6] => 6199 [7] => 20932 [8] => 24328 [9] => 9145 [10] => 15581 [11] => 5445 [12] => 2697 [13] => 2087 [14] => 22496 [15] => 5638 [16] => 8286 [17] => 21335 )