สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6420,23086,22267,20073,8284,2671,15767,23847,11200,20125,22821,3321,7455,23626,11758,7328,22141,23294 Array ( [0] => 6420 [1] => 23086 [2] => 22267 [3] => 20073 [4] => 8284 [5] => 2671 [6] => 15767 [7] => 23847 [8] => 11200 [9] => 20125 [10] => 22821 [11] => 3321 [12] => 7455 [13] => 23626 [14] => 11758 [15] => 7328 [16] => 22141 [17] => 23294 )