สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4743,23014,22542,10887,8975,20556,23739,7810,21025,3295,10040,7340,4180,6445,8924,6509,18656,9925 Array ( [0] => 4743 [1] => 23014 [2] => 22542 [3] => 10887 [4] => 8975 [5] => 20556 [6] => 23739 [7] => 7810 [8] => 21025 [9] => 3295 [10] => 10040 [11] => 7340 [12] => 4180 [13] => 6445 [14] => 8924 [15] => 6509 [16] => 18656 [17] => 9925 )