สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19750,19805,2025,12000,22979,3027,5265,5257,6616,15920,5674,4225,6642,10362,5514,498,6573,22560 Array ( [0] => 19750 [1] => 19805 [2] => 2025 [3] => 12000 [4] => 22979 [5] => 3027 [6] => 5265 [7] => 5257 [8] => 6616 [9] => 15920 [10] => 5674 [11] => 4225 [12] => 6642 [13] => 10362 [14] => 5514 [15] => 498 [16] => 6573 [17] => 22560 )