สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4855,5711,13741,8286,23786,6424,9943,6686,2861,22502,18135,21023,5221,19752,2757,22425,486,10888 Array ( [0] => 4855 [1] => 5711 [2] => 13741 [3] => 8286 [4] => 23786 [5] => 6424 [6] => 9943 [7] => 6686 [8] => 2861 [9] => 22502 [10] => 18135 [11] => 21023 [12] => 5221 [13] => 19752 [14] => 2757 [15] => 22425 [16] => 486 [17] => 10888 )