สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6453' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14677,2708,14556,2031,8913,3657,14309,21067,3168,7347,6317,1738,8641,23421,15771,10777,4977,20912 Array ( [0] => 14677 [1] => 2708 [2] => 14556 [3] => 2031 [4] => 8913 [5] => 3657 [6] => 14309 [7] => 21067 [8] => 3168 [9] => 7347 [10] => 6317 [11] => 1738 [12] => 8641 [13] => 23421 [14] => 15771 [15] => 10777 [16] => 4977 [17] => 20912 )