สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6450' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15832,7766,13531,16452,13696,11982,8838,4551,20009,13522,13527,13701,7767,13524,19480,4550,20010,13512 Array ( [0] => 15832 [1] => 7766 [2] => 13531 [3] => 16452 [4] => 13696 [5] => 11982 [6] => 8838 [7] => 4551 [8] => 20009 [9] => 13522 [10] => 13527 [11] => 13701 [12] => 7767 [13] => 13524 [14] => 19480 [15] => 4550 [16] => 20010 [17] => 13512 )