สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6450' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8846,20007,13516,6451,13522,13525,8510,20006,17661,4548,15832,13523,20012,7766,13697,6183,13511,17654 Array ( [0] => 8846 [1] => 20007 [2] => 13516 [3] => 6451 [4] => 13522 [5] => 13525 [6] => 8510 [7] => 20006 [8] => 17661 [9] => 4548 [10] => 15832 [11] => 13523 [12] => 20012 [13] => 7766 [14] => 13697 [15] => 6183 [16] => 13511 [17] => 17654 )