สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6449' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6255,9318,4848,14249,12761,18978,3251,22423,18981,11370,3159,17293,5227,6250,8487,1317,5430,1382 Array ( [0] => 6255 [1] => 9318 [2] => 4848 [3] => 14249 [4] => 12761 [5] => 18978 [6] => 3251 [7] => 22423 [8] => 18981 [9] => 11370 [10] => 3159 [11] => 17293 [12] => 5227 [13] => 6250 [14] => 8487 [15] => 1317 [16] => 5430 [17] => 1382 )