สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6449' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8402,4848,11618,8367,5430,13086,4358,2508,10708,4211,13085,11610,3153,1380,3640,8268,12861,12760 Array ( [0] => 8402 [1] => 4848 [2] => 11618 [3] => 8367 [4] => 5430 [5] => 13086 [6] => 4358 [7] => 2508 [8] => 10708 [9] => 4211 [10] => 13085 [11] => 11610 [12] => 3153 [13] => 1380 [14] => 3640 [15] => 8268 [16] => 12861 [17] => 12760 )