สินค้าหมด

3,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6444' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22270,9257,6546,20118,1565,14609,16126,8289,5790,11239,8398,15387,5654,21912,3623,20115,9225,6990 Array ( [0] => 22270 [1] => 9257 [2] => 6546 [3] => 20118 [4] => 1565 [5] => 14609 [6] => 16126 [7] => 8289 [8] => 5790 [9] => 11239 [10] => 8398 [11] => 15387 [12] => 5654 [13] => 21912 [14] => 3623 [15] => 20115 [16] => 9225 [17] => 6990 )