สินค้าหมด

3,000 BAHT
3400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6437' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13845,12113,12312,11181,9507,9954,7874,8444,23218,21204,9811,10410,12303,10388,4937,24426,17128,15224 Array ( [0] => 13845 [1] => 12113 [2] => 12312 [3] => 11181 [4] => 9507 [5] => 9954 [6] => 7874 [7] => 8444 [8] => 23218 [9] => 21204 [10] => 9811 [11] => 10410 [12] => 12303 [13] => 10388 [14] => 4937 [15] => 24426 [16] => 17128 [17] => 15224 )