สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6436' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13054,5725,21506,20041,5723,6945,23297,6946,6944,21720,13982,5557,6949,7358,6899,6111,5559,18336 Array ( [0] => 13054 [1] => 5725 [2] => 21506 [3] => 20041 [4] => 5723 [5] => 6945 [6] => 23297 [7] => 6946 [8] => 6944 [9] => 21720 [10] => 13982 [11] => 5557 [12] => 6949 [13] => 7358 [14] => 6899 [15] => 6111 [16] => 5559 [17] => 18336 )