สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6436' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5552,5875,11167,22555,7857,21222,6293,21720,8546,20039,20040,18113,7358,24796,23296,6056,11011,7210 Array ( [0] => 5552 [1] => 5875 [2] => 11167 [3] => 22555 [4] => 7857 [5] => 21222 [6] => 6293 [7] => 21720 [8] => 8546 [9] => 20039 [10] => 20040 [11] => 18113 [12] => 7358 [13] => 24796 [14] => 23296 [15] => 6056 [16] => 11011 [17] => 7210 )