สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6436' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6144,13054,5854,20832,7256,18113,6899,5552,6944,7208,6947,23297,7210,5558,12052,6694,7857,20040 Array ( [0] => 6144 [1] => 13054 [2] => 5854 [3] => 20832 [4] => 7256 [5] => 18113 [6] => 6899 [7] => 5552 [8] => 6944 [9] => 7208 [10] => 6947 [11] => 23297 [12] => 7210 [13] => 5558 [14] => 12052 [15] => 6694 [16] => 7857 [17] => 20040 )