พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release.

q select pid from dex_product where pid<>'6424' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2027,4699,10709,7059,22590,22830,19750,2610,4706,3197,22111,22095,17854,13036,1591,3892,21737,13544 Array ( [0] => 2027 [1] => 4699 [2] => 10709 [3] => 7059 [4] => 22590 [5] => 22830 [6] => 19750 [7] => 2610 [8] => 4706 [9] => 3197 [10] => 22111 [11] => 22095 [12] => 17854 [13] => 13036 [14] => 1591 [15] => 3892 [16] => 21737 [17] => 13544 )