พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Third album release.

q select pid from dex_product where pid<>'6424' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4235,9143,9480,23854,5629,8262,15721,11999,6801,15957,3824,3530,6648,10459,1457,15815,10475,16617 Array ( [0] => 4235 [1] => 9143 [2] => 9480 [3] => 23854 [4] => 5629 [5] => 8262 [6] => 15721 [7] => 11999 [8] => 6801 [9] => 15957 [10] => 3824 [11] => 3530 [12] => 6648 [13] => 10459 [14] => 1457 [15] => 15815 [16] => 10475 [17] => 16617 )