สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3532,6869,17407,4962,11880,19530,2971,14345,22141,10269,15963,17836,24688,3647,24124,15790,6503,12977 Array ( [0] => 3532 [1] => 6869 [2] => 17407 [3] => 4962 [4] => 11880 [5] => 19530 [6] => 2971 [7] => 14345 [8] => 22141 [9] => 10269 [10] => 15963 [11] => 17836 [12] => 24688 [13] => 3647 [14] => 24124 [15] => 15790 [16] => 6503 [17] => 12977 )