สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16326,24133,13182,19684,23343,22773,23496,6631,9778,14130,4695,10149,2749,18939,2695,480,3886,23545 Array ( [0] => 16326 [1] => 24133 [2] => 13182 [3] => 19684 [4] => 23343 [5] => 22773 [6] => 23496 [7] => 6631 [8] => 9778 [9] => 14130 [10] => 4695 [11] => 10149 [12] => 2749 [13] => 18939 [14] => 2695 [15] => 480 [16] => 3886 [17] => 23545 )