สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,486,11261,11217,22055,24586,10457,19154,24336,1358,11758,23757,9166,19741,8256,23818,3452,23741,21377 Array ( [0] => 486 [1] => 11261 [2] => 11217 [3] => 22055 [4] => 24586 [5] => 10457 [6] => 19154 [7] => 24336 [8] => 1358 [9] => 11758 [10] => 23757 [11] => 9166 [12] => 19741 [13] => 8256 [14] => 23818 [15] => 3452 [16] => 23741 [17] => 21377 )