สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21669,23780,5706,23757,21649,10164,19090,8406,6990,7457,16127,19786,10671,23292,13672,4743,5229,18940 Array ( [0] => 21669 [1] => 23780 [2] => 5706 [3] => 23757 [4] => 21649 [5] => 10164 [6] => 19090 [7] => 8406 [8] => 6990 [9] => 7457 [10] => 16127 [11] => 19786 [12] => 10671 [13] => 23292 [14] => 13672 [15] => 4743 [16] => 5229 [17] => 18940 )