สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11763,14830,22276,23461,20291,6824,2676,2385,20258,5688,20306,3452,4042,20354,24718,21618,24461,19082 Array ( [0] => 11763 [1] => 14830 [2] => 22276 [3] => 23461 [4] => 20291 [5] => 6824 [6] => 2676 [7] => 2385 [8] => 20258 [9] => 5688 [10] => 20306 [11] => 3452 [12] => 4042 [13] => 20354 [14] => 24718 [15] => 21618 [16] => 24461 [17] => 19082 )