สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12471,14605,1569,5689,5657,7260,21333,8836,14339,21963,19751,7481,10446,4052,1049,10856,21617,8398 Array ( [0] => 12471 [1] => 14605 [2] => 1569 [3] => 5689 [4] => 5657 [5] => 7260 [6] => 21333 [7] => 8836 [8] => 14339 [9] => 21963 [10] => 19751 [11] => 7481 [12] => 10446 [13] => 4052 [14] => 1049 [15] => 10856 [16] => 21617 [17] => 8398 )