สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23642,16309,10789,20921,23552,22164,21810,22121,19745,5782,2238,6599,10477,6444,9260,4235,20089,17835 Array ( [0] => 23642 [1] => 16309 [2] => 10789 [3] => 20921 [4] => 23552 [5] => 22164 [6] => 21810 [7] => 22121 [8] => 19745 [9] => 5782 [10] => 2238 [11] => 6599 [12] => 10477 [13] => 6444 [14] => 9260 [15] => 4235 [16] => 20089 [17] => 17835 )