สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Features "Tales of Zestiria the X" TV anime second season opening theme by Minami! Includes two new songs, 2 instrumental version. Includes music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'6417' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1352,21667,22971,15714,24282,21611,9814,6645,2646,8280,24190,16292,17409,20556,9220,5618,22197,14529 Array ( [0] => 1352 [1] => 21667 [2] => 22971 [3] => 15714 [4] => 24282 [5] => 21611 [6] => 9814 [7] => 6645 [8] => 2646 [9] => 8280 [10] => 24190 [11] => 16292 [12] => 17409 [13] => 20556 [14] => 9220 [15] => 5618 [16] => 22197 [17] => 14529 )