มีสินค้า

350 BAHT
590 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6394' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9583,16209,17518,14747,17510,18909,5012,13876,20496,22902,8042,9980,22266,8491,21257,333,23052,15434 Array ( [0] => 9583 [1] => 16209 [2] => 17518 [3] => 14747 [4] => 17510 [5] => 18909 [6] => 5012 [7] => 13876 [8] => 20496 [9] => 22902 [10] => 8042 [11] => 9980 [12] => 22266 [13] => 8491 [14] => 21257 [15] => 333 [16] => 23052 [17] => 15434 )