สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
590 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6394' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9821,19477,2172,14080,22361,10880,4688,5212,21751,20727,10090,22254,20594,20489,8490,13862,22485,21729 Array ( [0] => 9821 [1] => 19477 [2] => 2172 [3] => 14080 [4] => 22361 [5] => 10880 [6] => 4688 [7] => 5212 [8] => 21751 [9] => 20727 [10] => 10090 [11] => 22254 [12] => 20594 [13] => 20489 [14] => 8490 [15] => 13862 [16] => 22485 [17] => 21729 )