มีสินค้า

350 BAHT
590 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6394' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16200,6822,529,22719,1832,18707,5948,1826,16192,19828,8034,10604,14166,1853,4415,5011,10772,19818 Array ( [0] => 16200 [1] => 6822 [2] => 529 [3] => 22719 [4] => 1832 [5] => 18707 [6] => 5948 [7] => 1826 [8] => 16192 [9] => 19828 [10] => 8034 [11] => 10604 [12] => 14166 [13] => 1853 [14] => 4415 [15] => 5011 [16] => 10772 [17] => 19818 )